Mikuláš 2013

Aj v tomto roku po tretí krát do nášho kvetinárstva v Hnúšti zavítal Mikuláš a rozdal balíčky všetkým detičkám, ktoré mu zanechali svoj odkaz na kartičke v podobe mena a telefónneho čísla v priloženej škatuľke, ale aj tým detičkám, ktoré mu niečo pekné zarecitovali alebo zaspievali.
Mikulášov "tím" dopĺňala Mikulášova pomocníčka a anjelik, ktorí mu pomáhali s hanblivými detičkami a tie smelšie strašil škaredý a protivný čert.
Detičky, ktoré čakali kedy na nich príde rad, sa mohli zabaviť na šmýkačkách a v detskom domčeku a tým si skrátiť dlhú chvíľku a predĺžiť trpezlivosť svojich rodičov :-).
Pre rodičov bol na občerstvenie prichystaný mikulášsky punč a pre detičky maškrty a cukrová vata.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným detičkám a rodičom, ktorí vytvorili vynikajúcu atmosféru a v neposlednom rade samozrejme dobrovoľným prispievateľom z radov rodičov, vďaka ktorým sme mohli rozdať také množstvo balíčkov a už teraz sa tešíme na budúci rok na príchod Mikuláša.

Tanečníčky vítajú Mikuláša
Tanečníčky vítajú Mikuláša
Mikuláš prišiel medzi detičky
Mikulášovi pomocníci
Mikulášovi pomocníci s Mikulášom :-)
Mikulášsky punč, cukrová vata a maškrty
Mikuláš rozdáva darčeky detičkám
Mikuláš rozdáva darčeky detičkám
Mikuláš po

Milí rodičia, ak máte zábery z Mikulášskej akcie a chcete sa s nami o ne podeliť, môžete nám ich poslať na e-mail: info@kvety-tulipan.sk. Ďakujeme.