Aktuality a novinky

Aktuálne odkazy a novinky uverejňujeme hlavne cez fb stránku. Samozrejme aj naďalej budeme dôležité informácie zverejňovať a aktualizovať aj prostredníctvom tejto webovej stránky.

Predajňa na Hlavnej č. 390 v Hnúšti, otvorená každú nedeľu od 8:00 do 12:00.

Marec 2023
Od marca 2023 prevádzkujeme nad priestormi Kvetinárstva na ulici Hlavnej 390/78 v Hnúšti apartmán s názvom "Apartmán Tulipán". Bližšie informácie na fb https://www.facebook.com/photo/?fbid=757050426425538&set=a.511152281015355, priamo v predajni na ulici Hlavnej 390 alebo na t.č. +421 907 509 345 (predajňa) alebo t.č. 0915 905 666 (apartmán). Rezervácie je možné uskutočniť aj prostredníctvom Bookingu.

Máj 2022
Kvetinárstvo Tulipán (ako žiadateľ) na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-AMZ8-511-005-002 získalo od Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, finančný príspevok na rozvoj podnikania a inovácií.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni prostredníctvom nenávratného finančného príspevku a spolufinancovania žiadateľa na pokrytie nákladov spojených s inovovaním podnikateľských aktivít žiadateľa s cieľom oslovenia nových trhov a poskytovaním nových služieb. Vzhľadom na identifikované problémy a vysoký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu na regionálnej i nadregionálnej úrovni, žiadateľ plánuje rozšíriť a inovovať svoje služby o ponuku ubytovacích kapacít pre krátkodobé ubytovanie a o ponuku donáškovej služby v oblasti kvetinárstva a záhradkárskych potrieb.
Aktivity, ktoré prispejú k naplneniu cieľa sú:
- stavebné úpravy podkrovného priestoru vo vlastníctve žiadateľa s cieľom vytvorenia nových ubytovacích kapacít Apartmán Tulipán na adrese Hlavná 390/78, Hnúšťa
- kúpa automobilu s cieľom zavedenia donáškovej služby v oblasti kvetinárstva a záhradkárskych potrieb v prevádzke Kvety - Tulipán, Hlavná 390/78 Hnúšťa
Realizáciou predkladaného projektu dôjde k inovácií služieb žiadateľa a k vytvoreniu 1 nového pracovného miesta. Rozšírením poskytovaných služieb dôjde k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku, k vytvoreniu nových služieb, a tým aj k tvorbe pracovných príležitostí. Navrhované aktivity vychádzajú z definovaných príležitosti v rámci SWOT analýzy CLLD Stratégie Miestnej akčnej skupiny MAS MALOHONT ako aj jej priorít. Projekt je plne v súlade s touto stratégiou. Aktivita projektu zohľadňuje miestne špecifiká (najmä charakteristický ráz územia, kultúrny a historický ráz územia).
Projekt je finančne podporený z Európskej únie.

30.12.2020
Vážení zákazníci v prípade potreby volajte na t.č. 0907 509 345. Po dohode doručíme. Otvorená len centrálna predajňa na ulici Hlavnej 390 v Hnúšti.
31.12. do 12:00
01.01.2021 zatvorené
02.01.2021 od 08:00 do 12:00
03.01.2021 len na t.č. 0907 509 345

24.12.2020
Milí naši zákazníci, chceme Vám popriať krásne sviatky pokoja, radosti a hojnosti. Prajeme vám hlavne veľa zdravia a šťastia v kruhu rodiny. Šťastné a veselé Vianoce Váš Tulipán.

19.12.2020
Vážení zákazníci, v prípade potreby volajte na tel. číslo 0907509345. Po dohode vám tovar doručíme So-Ne od 8.00 do 12.00, Po-Str od 8.00 do 15.00, štvrtok 24.12 od 8.00 do 12.00. Šťastné a veselé Vianoce vám praje Tulipán.

13.12.2020
Vianočná zľava 30% na vybrané druhy tovarov.

07.12.2020
Kvetinárstvo Tulipán, vyhlasuje vianočnú lotériu. Veľa šťastia.

25.10.2020
Pamiatka zosnulých
Blíži sa Pamiatka zosnulých, sviatok Všetkých svätých, spomienka na Dušičky... Jeden z najkrajších, nostalgických a najdôstojnejších sviatkov roka.... (aj keď nás čaká celoplošné testovanie)
Na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách sa blíži tradičný novembrový zvyk návštevy cintorínov, ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a známych. Návšteva cintorína na Všetkých svätých patrí k prirodzeným prejavom človeka a preto sme pre Vás aj tohto roku pripravili na tento deň veľa rôznych druhov venčekov, košíčkov, kytičiek, sadrových ikebán, ikebán so živou čečinou, sviečok, kahancov, črepníkových a rezaných chryzantém a rôzneho aranžérskeho materiálu.
Fungujeme formou donášok na nasledovných číslach:
- v Hnúšti na t.č.: +421 907 509 345 alebo +421 908 930 449,
- v Kokave nad Rimavicou na t.č.: +421 917 086 077,
- v Tisovci na t.č.: +421 907 700 960.

24.06.2020
Pri príležitosti konca školského roku budú naše predajne otvorené nasledovne:
Predajňa pri pošte v Hnúšti:
- pondelok od 7:00 - 18:00
- utorok od 6:00 - 17:00
Predajňa na Hlavnej ulici pri zmrzline:
- pondelok od 7:00 do 19:00
- utorok od 6:00 do 18:00
Predajňa v Tisovci:
- pondelok od 7:00 - 18:00
- utorok od 6:00 - 16:00
Predajňa v Kokave nad Rimavicou:
- pondelok od 7:00 - 18:00
- utorok od 6:00 - 16:00
Všetkých Vás srdečne pozývame na nákup do našich predajní. Ponúkame veľký výber, rezaných kvietkov, črepníkových kvietkov a rôznych darčekových predmetov...
Objednávky dievčatá prijímajú na telefónnych číslach alebo cez objednávkový formulár v sekcii "Objednávky" na www.kvety-tulipan.sk.

07.05.2020
Pri príležitosti dňa matiek t.j. 10. mája, budú naše predajne otvorené v sobotu a nedeľu nasledovne:
Sobota 09.5.2020
- Predajňa Hnúšťa pri pošte od 8:00 - 12:00
- Tisovec od 8:00 - 12:00,
- Kokava nad Rimavicou od 8:00 - 12:00,
- Hnúšťa, Hlavná 390 od 7:30 - 13:00

Nedeľa 10.05.2020
- Predajňa v Hnúšti pri pošte od 08:00 - 12:00,
- Tisovec od 8:00 - 12:00,
- Kokava nad Rimavicou od 8:00 - 12:00,
- Hnúšťa, Hlavná 390 od 7:30 - 18:00

Všetkých Vás srdečne pozývame na nákup do našich predajní. Ponúkame veľký výber, rezaných kvietkov, črepníkových kvietkov, skalničiek, letničiek, rôznych darčekových predmetov...
Objednávky dievčatá prijímajú na telefónnych číslach alebo cez objednávkový formulár v sekcii "Objednávky".

Čítať ďalej