Predajňa Kokava nad Rimavicou

V roku 2014 sme sa presťahovali z priestorov na Štúrovej ulici do pôvodných priestorov na námestie 1. mája 8 (dom služieb Kokavan). V roku 2015 sme predajňu rozšírili o ďalšie priestory a zväčšili sme aj chladničku na rezané kvietky. Priestor je teraz vzdušnejší a prehľadnejší.

Predajňa v Kokave nad Rimavicou
Predajňa v Kokave nad Rimavicou
Pohľad na chladničku
Pohľad na chladničku
Pohľad na predajný pult
Pohľad na predajný pult
Predajný pult a smútočný sortiment
Predajný pult a smútočný sortiment
Smútočný sortiment
Smútočný sortiment
Črepníkové kvety a záhradnícky sortiment
Črepníkové kvety a záhradnícky sortiment